Gestalttherapie


De psychotherapie van het contactSoms word je als persoon geconfronteerd met een situatie waar je niet tegen opgewassen bent. Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Je zit gewoon niet lekker in je vel of je hebt het idee dat je meer kan, maar dat het er niet uit komt. Wanneer ook de steun van familie en vrienden niet toereikend is, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals gestalttherapie.

Wat is gestalttherapie?


Uitgangspunt bij gestalttherapie is dat de mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. In de gestalttherapie wordt langzaam maar zeker duidelijk wie je echt bent, waar je behoeftes liggen en welke persoonlijke kenmerken bij jou horen. Je leert onderscheid te maken tussen wat onbewust is aangeleerd (en misschien helemaal niet bij jou past) en wat juist wel bij jou past. Deze ontdekkingstocht is soms moeilijk en frustrerend, maar vaak ook vol humor en verrassingen. De gestalttherapeut accepteert jou in wie je bent, hoe jij je presenteert.

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Tijdens de therapie leer je op welke manier jij gewend bent contact te maken met je omgeving. Door dit te ervaren, leer je meer over jezelf en leer je ook de weggestopte delen van jezelf kennen en accepteren. Dit gebeurt op een veilige manier, in de therapiekamer, waarbij jij steeds jouw grenzen mag aangeven.

Ervaringen uit het verleden die nog steeds invloed hebben in het heden, kunnen naar voren komen in het contact tussen de therapeut en jou. Maar ook wat je aan jezelf ervaart in het contact met anderen, buiten de therapiekamer, kan tijdens de therapie op de voorgrond komen. Deze hier-en-nu situaties staan centraal bij gestalttherapie en vormen het uitgangspunt van de ontdekkingsreis naar jezelf.

Wanneer kan gestalttherapie mij helpen?


Gestalttherapie is voor iedereen die om wat voor reden dan ook vastloopt in het leven, in de knoei komt met zichzelf en er niet meer uit komt. Maar ook wanneer je goed functioneert, en toch het gevoel hebt dat er iets ontbreekt in het leven, kan gestalttherapie helpen. Er zijn verschillende situaties waarbij gestalttherapie een rol van betekenis kan spelen.

 • Je wilt meer kwaliteit in je leven brengen
 • Je loopt vast in je werk
 • Je loopt vast in je relatie
 • Je voelt je depressief
 • Je bent in de rouw
 • Je kan geen keuze maken
 • Je hebt moeite met de opvoeding van je kinderen
 • Je hebt moeite met invulling te geven aan je leven
 • Je wilt meer of juist minder carrière maken
 • Je bent ongewild werkloos
 • Je voelt je gestresst
 • Je voelt een burn-out aankomen
 • Je voelt je gespannen of angstig

Hoe gaat gestalttherapie in zijn werk?


De therapie begint met een kennismakingsgesprek. Hierin wordt besproken wat je wilt bereiken met de therapie en welke manier van werken hier het beste bij past. We maken afspraken over de duur van de therapie, de frequentie van de sessies en de kosten. Individuele sessies duren 50 minuten en relatiegesprekken duren 75 minuten.