Wat is relatie- en gezinstherapie?


Een relatie of een gezin kan een belangrijke bron van liefde, inspiratie en energie zijn en zo voor beide partners bijdragen aan de kwaliteit van leven. Het kan ook voorkomen dat de relatie (tijdelijk) niet ‘loopt’ zoals een van beide partners dat wenst. Dat is normaal. Over het algemeen kun je dat, eventueel samen met partner of vrienden en familie, zelf oplossen. Maar soms is er niet voldoende draag- en veerkracht binnen de relatie of het gezin en worden de problemen en de spanningen te groot. Bij relatie of gezinstherapie (systeemtherapie) is niet het individu de eenheid van behandeling, maar de partners en/of andere gezinsleden.

Hoe ik werk.


Bij relatie- en gezinstherapie besteed ik samen met de gezinsleden of partners aandacht aan hoe jullie met elkaar omgaan, hoe de communicatie verloopt, hoe de rollen binnen een gezin zijn, hoe de machtsverhoudingen zijn, welke patronen er zijn, hoe de gezinsstructuur is, hoe bepaalde problemen in stand gehouden worden, de tegenstrijdige wensen en verlangens die er kunnen zijn, wat de sterke kanten zijn, hoe het probleemoplossend vermogen is, etc.

Bij de behandeling richt ik me zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. We onderzoeken vicieuze cirkels en de mogelijkheden om die te doorbreken. Ook wordt bekeken wie (wat en hoe) kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. 

Echter, binnen de systeemtherapie, kan het soms ook nodig zijn individuele therapie in te lassen. Bijvoorbeeld door één van de gezinsleden te helpen beter voor zichzelf op te komen. Dat betekent dat er naast de gezinsafspraken ook afspraken mogelijk zijn met een of twee gezinsleden apart. Als het voor de therapie relevant is kunnen ook familieleden of personen uit de sociale omgeving betrokken worden.  

Hoe kan relatie- en gezinstherapie helpen?


Relatie- en gezinstherapie kan een goede mogelijkheid zijn om (weer) te leren op een constructieve manier met de problemen om te gaan en ruimte te maken om tot oplossingen te komen. Het evenwicht binnen de relatie of het gezin kan hersteld worden, zodat je in de toekomst weer zelf de problemen de baas kan. 

Voorbeelden: 
 • Verlangen naar verandering in de relatie
 • Het gevoel op elkaar uitgekeken te zijn
 • Uit elkaar gegroeid zijn
 • Een ‘derde’ in de relatie
 • Opvoedingsproblemen 
 • Rouw- en verliesverwerking 
 • Problemen met het nieuw samengestelde gezin. 
 • Problemen in het één-oudergezin 
 • Omgaan met persoonlijke problemen van jezelf of de ander
 • Ervaringen in het gezin van herkomst die de relatie belemmeren
 • Problemen op seksueel gebied
 • Psychische problematiek van de partner
 • Verslavingsproblematiek van de partner
 • Beslissing over al dan niet bij elkaar blijven

Door de therapie wordt het inzicht vergroot op jouw eigen invloed in de omgang en communicatie met de ander. Als het besef groeit dat je er zelf invloed op hebt, ben je beter in staat met de problemen om te gaan of deze op te lossen.